بــیــگ تــم
مرجع قالب وردپرس ، افزونه وردپرس ، آموزش وردپرس ، هاست وردپرس

جستجو
فقط جستجو من
جستجو در عنوان
جستجو در محتوا
جستجو در دیدگاه ها
جستجو در خلاصه ها
Filter by Custom Post Type
برگه‌ها
پیش نمایش فرم
اسلایدر دلخواه

خانه / هک وردپرس / هک نمایش آخرین ورود کاربران

هک نمایش آخرین ورود کاربران

هک نمایش آخرین ورود کاربران

افراد زیادی هستند که هنوز از افزونه بادی پرس استفاده میکنند و نیازمند این هستند که امکانات سایت را افزایش دهند چه در قسمت مدیریت و چه قسمت کاربران سایت . هکی که امروز برای شما عزیزان آموزش خواهم داد برای قسمت مدیریت سایت است که میتوانید توسط این هک آخرین کاربرانی که وارد سایت شده اند را تماشا کنید. با قرار دادن این هک در سایت خود میتوانید در قسمت مدیریت سایت >> کاربران  آخرین زمان ورود کاربران را مشاهده نمائید.

</p>

<pre class="prettyprint prettyprinted" style="color: #000000;"><span class="kwd" style="color: #000088;">function</span><span class="pln"> insert_last_login</span><span class="pun" style="color: #666600;">(</span><span class="pln"> $login </span><span class="pun" style="color: #666600;">)</span><span class="pun" style="color: #666600;">{</span><span class="kwd" style="color: #000088;">global</span><span class="pln"> $user_id</span><span class="pun" style="color: #666600;">;</span><span class="pln">
$user </span><span class="pun" style="color: #666600;">=</span><span class="pln"> get_userdatabylogin</span><span class="pun" style="color: #666600;">(</span><span class="pln"> $login </span><span class="pun" style="color: #666600;">);</span><span class="pln">
update_user_meta</span><span class="pun" style="color: #666600;">(</span><span class="pln"> $user</span><span class="pun" style="color: #666600;">-></span><span class="pln">ID</span><span class="pun" style="color: #666600;">,</span><span class="str" style="color: #008800;">'last_login'</span><span class="pun" style="color: #666600;">,</span><span class="pln"> gmdate</span><span class="pun" style="color: #666600;">(</span><span class="str" style="color: #008800;">'Y-m-d H:i:s'</span><span class="pun" style="color: #666600;">),</span><span class="pln"> the_time</span><span class="pun" style="color: #666600;">(</span><span class="str" style="color: #008800;">'Y-m-j'</span><span class="pun" style="color: #666600;">)</span><span class="pun" style="color: #666600;">);</span><span class="pun" style="color: #666600;">}</span><span class="pln">
add_action</span><span class="pun" style="color: #666600;">(</span><span class="str" style="color: #008800;">'wp_login'</span><span class="pun" style="color: #666600;">,</span><span class="str" style="color: #008800;">'insert_last_login'</span><span class="pun" style="color: #666600;">);</span><span class="kwd" style="color: #000088;">function</span><span class="pln"> add_last_login_column</span><span class="pun" style="color: #666600;">(</span><span class="pln"> $columns </span><span class="pun" style="color: #666600;">)</span><span class="pun" style="color: #666600;">{</span><span class="pln">
$columns</span><span class="pun" style="color: #666600;">[</span><span class="str" style="color: #008800;">'last_login'</span><span class="pun" style="color: #666600;">]</span><span class="pun" style="color: #666600;">=</span><span class="pln"> __</span><span class="pun" style="color: #666600;">(</span><span class="str" style="color: #008800;">'آخرین ورود'</span><span class="pun" style="color: #666600;">,</span><span class="str" style="color: #008800;">'last_login'</span><span class="pun" style="color: #666600;">);</span><span class="kwd" style="color: #000088;">return</span><span class="pln"> $columns</span><span class="pun" style="color: #666600;">;</span><span class="pun" style="color: #666600;">}</span><span class="pln">
add_filter</span><span class="pun" style="color: #666600;">(</span><span class="str" style="color: #008800;">'manage_users_columns'</span><span class="pun" style="color: #666600;">,</span><span class="str" style="color: #008800;">'add_last_login_column'</span><span class="pun" style="color: #666600;">);</span><span class="kwd" style="color: #000088;">function</span><span class="pln"> add_last_login_column_value</span><span class="pun" style="color: #666600;">(</span><span class="pln"> $value</span><span class="pun" style="color: #666600;">,</span><span class="pln"> $column_name</span><span class="pun" style="color: #666600;">,</span><span class="pln"> $user_id </span><span class="pun" style="color: #666600;">)</span><span class="pun" style="color: #666600;">{</span><span class="pln">
$user </span><span class="pun" style="color: #666600;">=</span><span class="pln"> get_userdata</span><span class="pun" style="color: #666600;">(</span><span class="pln"> $user_id </span><span class="pun" style="color: #666600;">);</span><span class="kwd" style="color: #000088;">if</span><span class="pun" style="color: #666600;">(</span><span class="str" style="color: #008800;">'last_login'</span><span class="pun" style="color: #666600;">==</span><span class="pln"> $column_name </span><span class="pun" style="color: #666600;">&&</span><span class="pln"> $user</span><span class="pun" style="color: #666600;">-></span><span class="pln">last_login </span><span class="pun" style="color: #666600;">)</span><span class="pln">
$value </span><span class="pun" style="color: #666600;">=</span><span class="pln"> jdate</span><span class="pun" style="color: #666600;">(</span><span class="str" style="color: #008800;">'Y/m/d g:ia'</span><span class="pun" style="color: #666600;">,</span><span class="pln"> strtotime</span><span class="pun" style="color: #666600;">(</span><span class="pln"> $user</span><span class="pun" style="color: #666600;">-></span><span class="pln">last_login </span><span class="pun" style="color: #666600;">)</span><span class="pun" style="color: #666600;">);</span><span class="kwd" style="color: #000088;">return</span><span class="pln"> $value</span><span class="pun" style="color: #666600;">;</span><span class="pun" style="color: #666600;">}</span><span class="pln">
add_action</span><span class="pun" style="color: #666600;">(</span><span class="str" style="color: #008800;">'manage_users_custom_column'</span><span class="pun" style="color: #666600;">,</span><span class="str" style="color: #008800;">'add_last_login_column_value'</span><span class="pun" style="color: #666600;">,</span><span class="lit" style="color: #006666;">10</span><span class="pun" style="color: #666600;">,</span><span class="lit" style="color: #006666;">3</span><span class="pun" style="color: #666600;">);</span></pre>
<p style="text-align: justify;">

برای استفاده از این کد کافیست کد را در فایل فانکشن functions.php قالب سایت خود قرار دهید . توصیه میشود قبل از قرار دادن این کد در فایل functions.php حتما از فایل فانکشن  بکاپ تهیه نمائید.

موفق باشید

باکس دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظر سنجی قالب وردپرس کــــانی شـــاپ همراه با 53 جایــــــزه بزن بریم نظر بدیم